fbpx

Raamatupidamine

Raamatupidamisteenus | Finantsjuhtimine | Ärinõustamine | Konsultatsioonid

Raamatupidamine on oluline osa ettevõtte igapäevases tegevuses. Meie teenused on 100% digitaalsed ja maksimaalselt automatiseeritud, mis tähendab, et kliendi jaoks on teenused mugavad ja kiired.

Enamlevinumad põhjused, miks kliendid eelistavad raamatupidamise teenusena sisse osta:

Sinufinants.ee

teostab kvaliteetset raamatupidamisteenust ning lisateenustena finantsjuhtimise ja äriplaneerimise teenuseid. Oma klientidele võimaldame soovi korral digitaalset arhiveerimisteenust ning tasuta kasutada enamlevinumaid dokumentide ja lepingute näidiseid.

Meie juhtiv raamatupidaja ja omanik on TTÜ diplomiga pearaamatupidaja-finantsjuht. Finantsarvestuse valdkonnas on töökogemust kogunenud üle 10 aasta.

Raamatupidamisteenuse pakkujana omame kogemusi nii Eesti turule suunatud ettevõtetega kui ka ekspordile suunatud ettevõtetega. Teenindame nii mikro- kui ka väikeettevõtteid väga erinevatest tegevusvaldkondadest. Meil on kogemusi nii kaubanduse, teeninduse kui ka tootmise vallas. Tegeleme ka investeeringute kajastamisega.

Raamatupidamine

Raamatupidamisteenus | Finantsjuhtimine | Ärinõustamine | Konsultatsioonid

Raamatupidamine

Teostame ettevõtete jooksva raamatupidamise ning kõik selle korraldamisega kaasneva. Samuti osutame osalist teenust olemasoleva raamatupidamise kontrollimiseks, investeeringute kajastamiseks või vaid palgaarvestuseks. Raamatupidamisteenust sisse ostes saab klient otsustada, missuguses mahus ja ulatuses ta soovib teenust tarbida nign vastavalt sellele, kujuneb ka teenuse hind.

Finantsjuhtimine

Tegeleme ettevõtete finantsjuhtimisega vastavalt klientide soovidele, kas igakuiselt või vastavalt kliendi vajadusele. Enim tegeleme küsimusega, et kuidas kindlustada ettevõte rahaliste ressurssidega. Samuti teeme investeerimise ja finantseerimise otsuste tegemiseks vajalikke analüüse. Teostame ettevõtte finantsanalüüsi ning võrdlust konkurentidega.

Ärinõustamine

Peamiselt tegeleme äriplaanide kirjutamisega alustavatele ettevõtetele. Korralikku äriplaani on tavaliselt tarvis rahastuse taotlemiseks, et alustada ettevõtlusega, kuid rahastuse taotlus ei ole alati määravaks, teostame kliendi soovil talle vajalikke äriprojektide plaane ning finantsprognoose.

Konsultatsioonid

Konsulteerime nii raamatupidamise, finantsjuhtimise kui ka äriplaneerimise ja projektide kirjutamise ning rahastamise teemadel. Enim pöördutakse meie poole maksuküsimustes ning palgaarvestuse küsimustes. Aga alati ei peagi olema konkreetset küsimust, vaid vahest on hea ka lihtsalt kellegagi nõu pidada.

Enim küsitud küsimused ja vastused

Teenuse hinnas lepime kliendiga kokku enne teenuse osutamist ja lepingu sõlmimist vastavalt kehtivale hinnakirjale. Teenuse hind kujuneb vastavalt kliendi tellimusele ja soovidele ehk vastavalt tööde mahule. Hinnastades teenuseid hinnakirja alusel ja vastavalt tööde mahule tagame klientide võrdse ja õiglase kohtlemise.

Meie teenused on 100% digitaalsed ja võimalikult automatiseeritud. See tähendab, et ühtegi dokumenti, arvet ja tšekki meie klient kausta vahele koguma ei pea. Ostuarvete ja tšekkide edastamiseks kasutame CostPocket.ee teenuseid (ei pea eraldi juurde tasuma teenuse eest).

Raamatupidaja täidab ka controllingu funktsiooni. Robotid on küll 98% täpsed, aga ei suuda tuvastada andmete õigust ja seadustele vastavust. Selline sisuline kontroll jääb siiski raamatupidajale.

Tööprogrammina kasutame peamiselt Merit Tarkvara (Aktiva & Palk). Osalise teenuse osutamiseks kasutame aga palju erinevaid programme (StandardBooks, SmartAccounts, SimplBooks, e-Arveldaja, ErplyBooks, CompuCash). Oleme hakkama saanud siiani kõikide programmisega ning oleme optimistlilkud ja usume, et saame ka uute programmidega vajadusel hakkama.

Jah, saavad. Kui klient soovib ise oma müügiarved koostada, siis võimaldame talle lisakasutajana ligipääsu raamatupidamise programmi müügiarvete koostamiseks. Müügiarvete koostamiseks lisakasutaja võimaldamine eraldi kliendile lisatasusid juurde ei too.

Tööaeg on meil E-R kell 09:00-17:00. Telefonile vastame tööpäeva ajal võimalusel kohe, aga kui juhtub, et vastata ei saa, helistame kindlasti tagasi. Klientide päringutele ja kirjadele vastame hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul.

Meil on kliente üle Eesti ning me ei näe ühtegi piiravat asjaolu, et ka väljaspool Tallinna tegutsevaid ettevõtteid teenindada. Kuna meie teenused on digitaalsed ning üle interneti asjaajamise mugavus ja võimalused on aastatega nii heale tasemele jõudnud, et kliendi kogemus ja saadav teenuse kvaliteet on sama head nii Tallinna kliendile kui ka Tartu või Pärnu või ükskõik kus maakonnas tegutsevale kleindile. Vajadusel oleme saanud ka näost-näkku kohtumisi teha ja neid ka mitte ainult rangelt Tallinnas.

Raamatupidamisteenuste osutamiseks on meil rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest ja andmekaitse seadusest tulenevalt teatud kohustused, mida peame täitma. Ka teiste teenuste osutamiseks vaatame kliendi ettevõtluse köögipoolt, tutvume andmete ja numbritega ning leiame, et ilma lepinguta kuidagi teenust osutada ei ole sobilik ja hoolitseme, et meie klientide andmed ning ärisaladus oleksid kaitstud.

Jah, meie ettevõttel on sõlmitud erialane vastutuskindlustus. 

Me teavitame alati klienti kui oleme puhkusel ning alati on olemas ka asendaja, kes vajadusel saab kiiretele küsimustele vastused anda. Oleme küll hetkel väike büroo, aga kliendid saavad ikka oma tavapärast tööd jätkata ka haiguslehtede ajal ning raamatupidaja puudumise pärast ei ole pidanud muret tundma, oleme oma töö saanud edukalt ümber korraldada asendustega.

Vastame kõigile tekkivatele küsimustele. Palun kirjutage info@sinufinants.ee või kasutage kontakti lehel olevat vormi.

Raamatupidamisteenuse hind

Järgnevad hinnad on näitlikud, kliendi raamatupidamisteenuste hind kujuneb vastavalt soovidele ja kokkulepetele ning tegelikule mahule.

Alustav ettevõte, alates

9,50€

Mikroettevõte, alates

43€

Väikeettevõte, alates

86€

Raamatupidamise hind

kujuneb vastavalt kliendi tegelikele mahtudele ja meie omavahelistele kokkulepetele. Meie eesmärk on raamatupidamisteenuste hinnad hoida läbipaistvad ning õiglased, korrelatsioonis tehtud tööga.

Arvutage raamatupidamise näidishind! 

Konkreetse hinnapakkumise saamiseks kirjutage info@sinufinants.ee